05-06-2017

Beste Tommie

Ek wil graag vir jou bietjie terugvoer gee n a v ons funksie wat ons Donderdag middag /  aand by julle gehad het.

Eerstens moet ek jou gelukwens met die toestand waarin julle tuine en lokale is.  Dit is pynlik netjies en baie goed versorg.  Jou personeel was te alle tye baie vriendelik en die diens was puik.  Dit was duidelik sigbaar dat hulle presies weet wat van hulle verwag word en wat wanneer gedoen moet word.

Dan, moet ek spesiaal vir Laricha komplimenteer met die manier hoe sy die bespreking van die begin af hanteer het, al die reëlings wat die funksie voorafgegaan het gedoen het sonder enige haakplek en hoe sy die dag van die funksie op haar rustige, kalm en vriendelike manier gesorg het dat alles in orde is al het ons haar bietjie rondgegooi met die program. Ons mense het “drips & drabs” daar aangekom en was ons genoodsaak om later te begin as wat ons met Laricha gereël het.  Sy het die veranderings van die oorspronklike program op so ‘n professionele manier hanteer dat niemand eers agtergekom het dat ons heelwat later begin het as wat ons moes nie.  Dit was regtig ‘n plesier om met haar saam te werk.

Ek moet sê jy kan baie trots wees op haar – ek sal enige tyd kliënte aanbeveel om ‘n funksie, van watter aard ookal – by julle te hou.   Well done Laricha!!!

Baie dankie ook aan almal wat gehelp het met die voorbereiding en bediening tot laat die aand!  Dit word opreg waardeer.

Groete

Annemarie