3-10-2009Hi Charne, ek wil net vir jou baie dankie sê vir die professionele diens wat julle gelewer het met Desiré se troue Saterdag
3 Oktober, en besondere dankie aan jou, jy was pragtig met ons!!!!!!! Dit was lekker om met  jou te kon kommunikeer. Ek
sal enige tyd mense na jou toe verwys.
Baie dankie vir alles, en lekker werk
Liefde Riekie   (MA)